Wat is 'FRZA!'?

“FRZA!” is de naam van het community project van KRC Genk waarmee de club zich nog sterker en breder wilt verankeren in de maatschappij. We willen met andere woorden zoveel mogelijk mensen, ook jou, verbinden met onze club om zo onze huidige community te laten groeien en bloeien. Onze community werking werkt in twee verschillende luiken. Enerzijds werken we op vlak van 'social community' met diverse sociale projecten voor de meest kwetsbaren uit onze maatschappij, anderzijds hebben we onze 'overall community' die zich voornamelijk bezig houdt met supporters en partners van de club KRC Genk.

De geschiedenis van FRZA!

In het jaar 2006 nam KRC Genk als eerste club uit de Belgische eerste klasse een voltijdse 'Community Manager' in dienst. Een baanbrekende gebeurtenis in het Belgische voetballandschap.

Destijds bestond de taak van deze community manager uit het opzetten van projecten waarin de troeven van de club optimaal werden ingezet ten voordele van de meest kwetsbaren uit onze maatschappij. Er werden tal van schitterende projecten opgezet die een positieve invloed hadden op het leven van een hele resem mensen. Zie onder andere projecten als de blindentribune, de welzijnscup of het KRC homeless team.

In 2012 heeft de club KRC Genk de intentie om via haar community werking zoveel mogelijk mensen uit de maatschappij, over alle lagen en doelgroepen heen, te betrekken bij de club. De sociale projecten blijven bestaan en worden voortgezet als in een 'social community', maar daarnaast lanceert KRC Genk ook de nieuwe FRZA!-projecten en communicatiemiddelen om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

In 2013 mocht de FRZA! community werking een eerste grote prijs in ontvangst nemen. Het harde werk wordt beloont met een prijs van de ECA (= European Club Association). De Europese prijs voor "Best Community & Social Responsability Programme" ging naar KRC Genk voor het project "De Welzijnscup"

In 2014 viel de FRZA! community werking nogmaals in de prijzen. Dit keer mocht het als eerste Belgische club ooit de "Pro League+ Project Award" in ontvangst nemen. Dit keer viel het tewerkstellingsproject in samenwerking met Nike ELC in de prijzen. 

Da's FRZA!

Er werden vanuit de club KRC Genk drie kernwaarden gedistilleerd die de fundamenten uittekenen van de community werking. Alle acties binnen de werking dienen te voldoen aan minstens één van deze drie kernwaarden.

Bontblauw

Iedereen is welkom en hoort erbij! We trekken geen grenzen en willen iedereen betrekken bij onze club. Daarom kan je ongeacht welke nationaliteit of achtergrond, jong of oud, valide of mindervalide, ... bijdragen aan KRC Genk.

Wil winnen

Een positieve ingesteldheid is van groot belang. Je moet altijd streven naar het beste, dynamisch zijn, niet opgeven en alle hindernissen proberen te overwinnen. Een positieve drang om te willen winnen!

Maakt sterker

Met FRZA! willen we kansen geven en mensen inspireren. De kracht van samenwerking, ondersteuning en motivatie mag niet worden onderschat! Hierdoor maken we elkaar alleen maar sterker.

Deze drie kernwaarden vormen samen de eigenschap "FRZA!". Een persoon, een bedrijf, een handeling, een situatie, ... die voldoet aan minstens één van deze drie waarden kan je dus bestempelen als "da's FRZA!". Dit willen we als KRC Genk maar al te graag uitdragen en mensen die FRZA! zijn in 'the picture' zetten. 

De doelstelling van het community project FRZA!

De doelstelling van onze community werking situeert zich uiteindelijk op twee verschillende vlakken. Zowel de 'social community' als de 'overall community' maken dat FRZA! een mooi verhaal is. FRZA! speelt zich af binnen een groep, een groep die als gelijkgestemden een passie koesteren en delen. Die passie, het bindmiddel tussen al die mensen, is natuurlijk "voetbal" en "KRC Genk"!

We maken vervolgens de onderverdeling tussen de 'social community' en de 'overall community'.

Doelstelling van de 'social community'

De 'social community' wordt aangestuurd door Marc Hardy. De hoofddoelstelling van dit onderdeel van onze community werking is het voetbal gebruiken als kracht voor de meest kwetsbaren uit onze samenleving. Daarbij heeft de voetballer en de club KRC Genk een voorbeeldfunctie naar de verschillende doelgroepen.

Binnen onze 'social community' proberen we enkele duurzame projecten te lanceren in samenwerking met verschillende belangrijke partners in het sociale landschap. Naast deze verschillende projecten is het belangrijk dat we op zoek gaan naar de noden van het welzijnswerk in het Limburgse.

Doelstelling van de 'overall community'

De 'overall community' wordt aangestuurd door Stef Linsen. In deze community ligt de hoofddoelstelling bij het actief betrekken van supporters en partners van de club KRC Genk. Met verschillende initiatieven zetten we deze supporters of partners in de kijker. Met leuke projecten op social media, tijdens wedstrijddagen of daarbuiten proberen we de club KRC Genk in beeld te brengen als méér dan alleen een voetbalclub.

We proberen met de overall community in samenspraak met de supporters en partners te zoeken naar leuke acties waarbij iedere sympathisant van de club betrokken is. Dit allemaal op een leuke en ongedwongen manier.

Het FRZA! Team

Marc Hardy (Projectleider Social Community) en Stef Linsen (Projectleider Overall Community & verantwoordelijke FRZA! Communicatie) zorgen voor de verspreiding van FRZA! op de verschillende kanalen zoals website, social media en face-to-face. 

Stuurgroep FRZA!

Om de samenwerking op vlak van sociale projecten gestroomlijnd te houden is er een stuurgroep in het leven geroepen om hiervoor op regelmatige basis te overleggen. Deze stuurgroep bestaat uit:

- Heidi Gillemot, Corporate Responsibility Manager Nike ELC
- Carine Lycops, Directeur Sociale Dienst OCMW Genk
- Katleen Willekens, SD Tewerkstelling OCMW Genk
- Dirk Habils, Wijkontwikkeling Stad Genk
- Guy Geukens, Coördinerend Directeur Scholengemeenschap Sint Maarten

Denktank FRZA!

Om frisse ideeën en out-of-the-box input te krijgen, is er een denktank samengebracht die op regelmatige basis samen komt om te brainstormen. Deze denktank bestaat uit:

- Lut Wyers, Strategic & Creative Director - COCOMO 
- Herman Verwimp, Marketing & HR Directeur - Mathieu Gijbels
- Jaak Nijs, Directeur - Bethanië
- Guy Geukens, Coördinerend Directeur - Scholengemeenschap Sint Maarten
- Peter Croonen, Lid van de Raad van Beheer KRC Genk
- Stephan Poelmans, Commercieel Directeur KRC Genk